طراحی نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی (IMC) برای بانک تجارت

ارتباطات يكپارچه بازاريابي مدلي است براي شناخت بهتر مخاطبان و شناساندن و معرفي بنگاه، محصولات، خدمات و برند و در ضمن اهداف و برنامه‌هاي آن در جهت اطلاع‌رساني و ترغيب و اثرپذيري مخاطبين هدف در بازار است. در این پژوهش پس از بررسی مبانی نظری در فاز نخست، در فاز دوم به بررسی تجربیات بانک‌های داخلی و خارجی در پیاده‌سازی IMC پرداخته شد. در فاز سوم با استفاده از مصاحبه‌های به عمل‌آمده با مدیران و کارشناسان ارشد بانک فرآیند‌های برنامه‌ریزی و انجام فعالیت‌های بازاریابی و ارتباطی بانک بررسی گردید. 
در فاز چهارم محیط داخلی بانک مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و برنامه‌های ترویجی بانک تجارت در سال‌های گذشته و نیز ساختار بخش ترویج آن بررسی شد. محیط خارجی بانک نیز با توجه به اقدامات رقبای داخلی بانک تجارت در سال‌های اخیر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در فاز پنجم با استفاده از نظرسنجی‌ به عمل آمده از 2500 مشتری حقیقی و حقوقی بانک فرآیند ارتباطات در بانک تجارت و عملکرد آن در این حوزه از دیدگاه مشتریان مورد بررسی قرار گرفت. در فاز ششم وضعیت فعلی بودجه ارتباطی بانک تجارت و نحوه تخصیص آن به فعالیت‌های مختلف با استفاده از مستندات بدست آمده تحلیل گردید. در فاز هفتم مهمترین نقاط قوت، ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بانک تجارت در حوزه ارتباطات استخراج گردید و سپس استراتژی‌های بانک در این حوزه شناسایی و مطابق مؤلفه‌های شش‌گانه نظام ارتباطات یکپارچه بازاریابی طبقه‌بندی گردیدند. در فاز هشتم به تشریح برنامه‌های تدوین‌شده پرداخته شد و مشخص گردید که هر یک از آنها به منظور اجرایی شدن نیازمند چه اقداماتی هستند و کدام یک از واحدهای بانک می‌بایست به منظور اجرایی ساختن آن‌ها با یکدیگر همکاری نمایند. در فاز نهم شيوه‌نامه‌ای به منظور ارزیابی نتایج و سنجش اثربخشی فعالیت‌های ارتباطی بانک تجارت پیشنهاد گردید. در این شیوه‌نامه فرم‌هایی برای پایش برنامه‌ها طراحی گردید که در آن برای پایش هر برنامه، سنجه، هدف، مسئول سنجه و مسئول پایش، واحد سنجش، دوره پایش و منابع تأمین اطلاعات به منظور پایش برنامه‌ها تعیین شده است. در فاز دهم مهمترین نکاتی که می‌بایست در هنگام پیاده‌سازی برنامه‌ها مورد توجه بانک قرار گیرد مورد تاکید واقع شد و در پایان فلوچارت نحوه پیاده‌سازی برنامه‌های پیشنهادی ارائه گردید.


واژگان كليدي: آمیخته ترفیع، ارتباطات یکپارچه، بازاریابی، تبلیغات، روابط عمومی.

دریافت فایل 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir