کتاب "موفقیت اقتصادی کره جنوبی" منتشر شد

علی‌رغم آن که بسیاری از افراد کماکان تصور می‌کنند کره در مرحله‌ی نخست توسعه‌ی خود قرار دارد، با این وجود باید گفت که گام دوم توسعه‌ی اقتصادی در آن کشور دیرزمانی است آغاز گردیده. امروزه اقتصاد کشور تحت سلطه‌ی جدیدی چون سرگرمی ها، نرم‌افزار، و تولید تجهیزات و دستگاه ‌های ارتباطی قرار دارد. فعالیت در این حوزه‌های کسب و کار، مستلزم  پرداخت سطح بالاتری از حقوق و دستمزدهاست، اما رشد و توسعه ی چنین صنایعی باید به تدریج و با انجام مراقبت‌های شدید حاصل گردد و نمی‌توان آن‌ها را همانند گام نخست با صدور دستورات و فرامینی از سوی رئیس‌جمهور که مصرانه خواستار توسعه‌ی صنایع فولادسازی و خودروسازی بود، به دست آورد.

ظرف ده سال گذشته، در فرهنگ و جامعه‌ی کره‌ی جنوبی نیز تغییرات شگرفی ایجاد شده و یک دست بودن فرهنگ کاری حاکم بر کشور، با توجه به حضور کارگران و مدیران خارجی، جای خود را به چند فرهنگی داده است. علاوه بر آن حضور زنان به عنوان نیروی کار نیز رشد شتابانی داشته است و دیگر از آنان نمی‌توان به عنوان افرادی خانه‌دار یاد کرد و از این رو ساختار جامعه‌ی سنتی کشور به سرعت در حال تغییر است. 

خرید کتاب 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir