کتاب "صنایع آینده" منتشر شد

بررسی وضعیت و تحولات و سیر توسعه صنعتی کشورهای پیشرو نشان میدهد، کشورهایی که در شناخت و برآورد ویژگی‌های آینده فعال‌تر بوده‌اند عموماً مسیر رشد و کم خطایی را طی کرده‌اند. تصویر آینده، نحوه استفاده بهینه از منابع داخلی را ترسیم میکند، جهت‌گیری و هدفگ‌ذاری‌ها را عقلائی‌تر میکند و شرایط مدیریت فعلی را سهل‌تر میگرداند. در واقع شناخت آینده به بهره‌وری موثر کشور کمک جدی و شایانی میکند. در شرایط فعلی اقتصادی که کشور ایران در مسیر رشد و توسعه قرار دارد و از سوی دیگر محدودیت منابع و امکانات داخلی، الزامات منطقه‌ای و بین‌ا‌لمللی این مسیر را با دشواری روبرو نموده، مدیران و سیاستگذاران کشور، ناگزیر از شناخت تحولات آینده در حوزه‌های مختلف از جمله حیطه صنایع و فنآوری اطلاعات خواهند شد. فقط در این حالت است که جهت‌گیری‌ها موثرتر و استفاده از منابع اقتصادی‌تر و ضریب دستیابی به نرخ رشد مناسب، افزایش یافته و موفقیت کشور تضمین خواهد شد.
کتابهای متعددی درباره مسیرهای توسعه صنعتی کشورها نگاشته شده است که مراحل توسعه‌یافتگی کشورها را مطرح میکند. آنچه برای کارشناسان، سیاست‌سازان، سیاست‌پردازان و سیاستگذاران صنعتی اهمیت دارد بررسی این موضوع است که صنایع آینده برای آن دسته از کشورهایی که به دنبال توسعه صنعتی میباشند کدام است. آنچه کتاب صنایع آینده را از دیگر کتاب‌های آینده‌نگرانه متمایز میکند، تاکید بر تحولات قابل ظهور در آینده است. این کتاب نقطه شروع خود را با تصویر کشیدن مراحل پیشرفت آن دسته از کشورهایی که با استفاده از فناوری‌های نو و پیشرفته از فقر  نجات یافتند و به سمت زندگی خوب تحت لوای فناوری رسیدند، قرار داده است.
کتاب صنایع آینده، جهانی در آینده نزدیک تصویر میکند که تمامی ساختار فیزیکی از بین رفته و فناوری‌های مدرن ظهور میکند. تحولاتی که میتواند تمامی توازن زندگی را تغییر دهد و پیشگامان در این مسیر را ثروتمند و پیروها را دچار چالش جدی خواهد نمود. ظهور ربات‌های ملبس، پیدا شدن داروهای جدید برای درمان، یا کدگذاری کامپیوتری ارزهای بین‌المللی بخشی از این آینده نزدیک است. 
 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir