کتاب داشبورد مدیریت صادرات

کتاب داشبورد صادراتی در مورد بازرگانی، گمرک، حقوقی تجاری و مقرراتی است که براساس سرفصل های مصوب آموزش در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و در چارچوب قوانین ومقررات سازمان های اجرایی درگیر در فرایند بازرگانی خارجی چون سازمان توسعه تجارت، گمرک ایران، اتاق بازرگانی و دیگر بنگاه های در پیوند با فرایند بازرگانی مکانیزه و الکترونیک در حوزه صادرات کالا برای استفاده بازرگانان، ترخیص کاران، دانشجویان مهارت محور و کارآفرینان کشور و دیگر کنش گران درگیر در فرایند بازرگانی درون و برون مرز نگاشته شده. کتاب "داشبورد مدیریت صادرات" به منظور دست یابی بازرگانان، ترخیص کاران گمرکی و دیگر کاربران و کنش گران درگیر در حوزه بازرگانی خارجی برای دست رسی به آخرین داده های بایسته، شتابمند هوشمند و به روز شده اطلاعات و دانستنی های فرایند صادرات تالیف گردیده است.

لینک خرید کتاب 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir