اینکوترمز 2020 اتاق بازرگانی بین‌المللی

رشد اقتصاد جهانی به اغلب کسب و کارها دسترسی بیشتر از قبل به تمام بازارهای جهانی را داده است.  امروزه کالاها در کشورهای بیشتر، در مقادیر بزرگتر،  با تنوع بیشتر و در نتیجه با سرعت بیشتری به فروش میرسند.  اما همچنان که حجم و پیچیدگی تجارت جهانی افزایش می‌یابد، امکان سوء تفاهمات و اختلافات پرهزینه نیز به دلیل آنکه قراردادهای فروش در بردارند نکات کافی نیست بیشتر می‌شود. 

قواعد بین‌المللی اتاق بازرکانی در مورد استفاده از اصطلاحات تجاری داخلی و بین المللی، با تسهیل جریان تجارت جهانی، این ریسک را تحت پوشش قرار می‌دهد. ارجاع به یک قاعده از اینکوترمز 2020 در قرارداد فروش کالا، به وضوح تعهدات طرفین درباره موضوعاتی چون ریسک، هزینه و ترتیبات حمل و نقل و ترخیص گمرکی را روشن می‌سازد و به این وسیله احتمال پیچیدگی‌های حقوقی را کاهش می‌دهد.

 

خرید کتاب

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir