داشبورد مدیریت صادرات

نوشتار پیش روی زیرنام "داشبورد مدیریت صادرات" داده ها و اطلاعات بایسته نوشتاری، پیکره ای و گرافیکی به دقت آراستمند و پیکربندی شده به منظور دستیابی بازرگانان، ترخیص کاران گمرکی و دیگر کاربران و کنش‌گران درگیر در حوزه بازرگانی خارجی برای دسترسی به آخرین داده های بایسته، شتاب مند هوشمند و به روز شده اطلاعات و دانستی های فرآیند صادرات کالا است. در این نوشتار کوشش شده: برون داد کنش‌های رفتاری و هدف های کارکردی کاربران پس از خوانش نوشتار جدای از دانستن، از جنس توانستند، مشاهده پذیر، دیداری، سنجش پذیر و خویش کارکرد باشد. 

 

خرید کتاب 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir