ارتباطات یکپارچه بازاریابی

یکی از مهمترین اهداف اقدامات ارتباطی با توجه به مراحل گوناگون عمر بنگاه و محصول، انتقال اطلاعات به بازار هدف به منظور تسهیل جایگاه یابی محصولات و خدمات در بخش مورد نظر بازار، و نیز دریافت عکس‌العمل مطلوب از مشتریان است. از آن جا که رفتار مشتریان و مصرف کنندگان آشکارا متاثر از اقدامات ترفیعی است، لذا انتخاب مدل ارتباطی مناسب،‌سازگار و اثرگذار برای هدایت مصرف کنندگان و مشتریان در راستای تحقق اهداف کوتاه مدت و بلند مدت بازاریابی، موضوعی پیچیده و بسیار با اهمیت است.

خرید کتاب

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir