نظریه‌های مالی پیشرفته

همواره در طول تاریخ شاهده بوده ایم که ارائه یک نظر نیازمند صرف زمان بسیار و همراه با دشواری‌های فراوان بوده است، لکن فرآیند تکامل هر یک از این نظریه ‌ها به مراتب پیچیده تر و نیازمند صرف زمان بیشتری است. در بسیاری از رشته ها به منظور دستیابی به دانش عمیق، درک چگونگی تکامل نظریه‌های ضروری به نظر می‌رشد: چگونه این نظریه ها شکل می‌گیرند؟ چگونه کامل می‌شوند؟ چگونه محیط فکری، رشد نظریه‌ها را مقدور می‌سازد؟ چرا زمانی در مورد نظریه‌هایی که اکنون واضح هستند ابهام وجود داشت؟ در علوم مالی نیز روند تکامل نظریه‌ها می‌تواند به روند تکامل نظام مالی در سطح خرد و کلان کمک کند. در این کتاب با نگاهی ریشه‌ای به نظریه‌های مالی،‌از بسیاری از الگوهای تحلیلی توسعه یافته در این علم استفاده می‌شود تا رفتار بازیگران محیط مالی به صورت ریشه‌ای تحلیل و تفسیر شود.

خرید کتاب 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir