برگزاری جلسه کارگروه" تنظیم گری بازار " کنفرانس خودرو

اولین کنفرانس پیشرفتهای اخیر و روندهای آینده صنعت خودرو 
 

*وبینار * 
آسیب شناسی زیست بوم نوآوری در صنعت خودرو

با حضور اساتید دانشگاه و متخصصان صنعت و حاکمیت  و متخصصین از موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، شرکت عقاب افشان، شرکت بومرنگ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی شریف و ...

پنج شنبه 99/11/16 از ساعت 9:30 الی 11:30

پخش زنده رویداد در: https://www.instagram.com/airaft2020/

لینک ورود : http://ocwvc.unreal.iust.ac.ir/ruoh2gjspkkj

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir