تمايل ژاپني ها براي همکاري در صنعت خودروسازي ايران

ماسايوكي نماينده بخش قطعه سازي خودرو سازمان تجارت خارجي ژاپن (جترو) به منظور همكاري و مشاوره براي ارتقاء سطح كيفي توليد قطعه سازي خودرو و ناكامورا نماينده دائم اين سازمان در ايران با دكتر محمدرضا رضوي رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ديدار  و گفت و گو کردند. 
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در اين ديدار طرفين بر زمينه‌ همكاري‌هاي آتي و چگونگي اين همكاري‌ها در بخش قطعه سازي خودرو، جذب كمك‌هاي كارشناسي و فني جترو اعم از آموزش و گسترش ارتباطات کارشناسان فني در بخش قطعه‌سازي تاکيد و پيشنهاداتي براي آموزش و اجراي روش هاي مدرن بهبود هزينه ها، كيفيت، تحويل و توسعه (  QCDD)، مديريت JIT  و روش كايزن ( بهبود مستمر فرايند توليد)  در سطح  بنگاه‌هاي منتخب قطعه سازي مطرح کردند.
ماسويوكي نماينده بخش  قطعه سازي خودرو سازمان تجارت خارجي ژاپن در اين ديدار از همکاري كارشناسان و مهندسان ژاپني به صورت كوتاه مدت و بلند مدت با دست اندکاران صنعت قطعه سازي ايران خبر داد.
همچنين در اين ديدار دكتر محمدرضا رضوي رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني ضمن ابراز رضايت از همكاري کارشناسان ژاپني با قطعه سازان ايراني افزود: همکاري در اين زمينه با ايران عمدتا از طريق سرمايه‌گذاري و همكاري‌ شركاي اروپايي يا كره‌اي با قدمتي طولاني شكل گرفته است.
وي  با بيان اينکه در گذشته حضور ژاپن در بازار ايران تنها در قالب واردات خودرو بوده است، گفت: تعامل و همکاري با صنعت خودرو و قطعه سازي ژاپن، سبب خارج شدن از فضاي تك‌بعدي، افزايش بهره‌وري و ارتقاء كيفي صنعت خودرو و قطعه سازي ايران خواهد شد.
رضوي اظهار کرد: همکاري با شرکت هاي قطعه سازي ژاپني از طريق روش هاي مختلف سرمايه گذاري در ايران زماني براي قطعه سازان داخلي معنا خواهد داشت كه بدانند ما به ازاء و حاصل نهايي اين سرمايه‌گذاري، دستيابي به بازارهاي بين المللي صادراتي از جمله صادرات قطعه به ژاپن خواهد بود. همانند همکاري مکزيک و ژاپن که در نهايت منجر به حضور موفق صنعت خودرو و قطعه سازي مكزيك در بازار امريكا شد و تحت اين شرايط آمادگي خود را براي همراهي و جلب همكاري مقامات داخلي مرتبط با قطعه سازي خودرو اعلام  کردند.
در پايان با توجه به پيشينه همكاري‌هاي موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني در بهره‌گيري از خدمات جترو ، زمينه ادامه اين همكاري‌ها و برگزاري جلساتي در اين زمينه از سوي دوطرف مورد استقبال قرار گرفت و توافق شد در جلسات آتي جزييات آن مورد بحث و تبادل نظر قرار گيرد.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir