فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت،‌ اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده است:

 1. توجه و تأکید بر مسائل روز بخش صنعت،‌معدن و تجارت  و ارائه نظریه‌ها و ایده‌های جدید در راستای حل مسائل و مشکلات این بخش.
 2. توجه به ارائه پاسخ علمی و جامع به مسائل و مشکلات صنعت،‌معدن و تجارت  کشور و کمک به علمی کردن مقوله سیاستگذاری در این زمینه‌ها.
 3. تأکید بر جهت‌دهی تحولات آتی در زمینه‌های صنعت، معدن و تجارت  و اثربخشی در این راستا.
 4. تأکید بر بومی‌سازی نظریه‌های موجود صنعت، معدن و تجارت جهت  تطبیق با شرایط و ویژگیهای خاص کشور.
 5. تأکید بر هدایت پژوهش‌های صنعت،‌معدن و تجارت  در سطح ملی در جهت رفع نیازهای دانش بخش صنعت،‌معدن و تجارت کشور.
 6. کمک به مسئله‌یابی علمی- کاربردی در ارتباط با تنگناهای صنعت، معدن و تجارت  کشور.
 7. به‌کارگیری شاخه‌های جدید علمی و بین رشته‌ای (Interdisciplinary) که به حل مشکلات بخش صنعت ، معدن و تجارت می‌پردازند.
 8. کمک به ارتقای سطح دانش علمی و تخصصی متخصصان، کارشناسان و دست‌اندرکاران مسائل مختلف صنعت،‌معدن و تجارت  و دادن آگاهی و شناخت بیشتر به تصمیم‌گیران و مجریان، جهت اعمال سیاستگذاری برای رفع مشکلات و معضلات متفاوت صنعت؛ معدن و تجارت  مبتلابه کشور در سطوح مختلف.
 9. کمک به نشر،‌ ارزیابی و تحلیل مسائل مربوط به صنعت ، معدن و تجارت.
 10. کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی،‌ علمی و تحقیقاتی در رابطه با مسائل صنعت؛ معدن و تجارت  و تأکید بر استفاده از روشهای علمی به روز و نوین در حل مسائل بخش صنعت؛معدن و تجارت .
 11. شناخته شدن به عنوان مرجع اصلی در تحقیقات صنعت؛ معدن و تجارت  ایران در سطح ملی و بین‌المللی و نمایه شدن در مراجع معتبر داخلی و خارجی در راستای اثربخشی بیشتر در بخش صنعت،‌معدن و تجارت  کشور.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir