مدیر مسئول

 •  دکتر محمدرضا رضوی/ رئیس موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

سردبیر

 • دکتر مهدی تقوی/ استاد، دانشگاه علامه طباطبایی

جانشین سردبیر

 •  دکتر محمدرضا رفعتی/ استادیار، موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

اعضای هیات تحریریه:

 • دکتر حمید ابریشمی/ استاد، دانشگاه تهران
 • دکتر زهرا افشاری/ استاد، دانشگاه الزاهرا
 • دکتر احمد جعفرنژاد/ استاد، دانشگاه
 • دکتر کامبیز حیدرزاده/ دانشیار، دانشگاه آزاد اسلامی
 • دکتر غلامحسین خورشیدی/ دانشیار،دانشگاه شهید بهشتی
 • دکتر عباس شاکری/ استاد، دانشگاه علامه طباطبایی
 • دکتر محسن صادقی/ استادیار،دانشگاه تهران
 • دکتر علی محمودی/ استاد، دانشگاه تهران
 • دکتر ابوالقاسم مهدوی/ دانشیار، دانشگاه تهران

مدیرداخلی مجله:

 • مریم عزیزی

پست الکترونیکی: pajooheshnameh@itsr.ir

تلفن: 66934645

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir