• سیاستها و استراتژیهای تجاری و صنعتی، تنظیم بازار،
 • قیمت‌گذاری،
 • یارانه و تورم،
 • توسعه صادرات غیرنفتی،
 • بازرایابی و بازرهای هدف کالاهای صادراتی،
 • اشتغال‌زایی و کارآفرینی در بخش بازرگانی،
 • حقوق تجارت،
 • حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده،
 • تجارت و اقتصاد اسلامی،
 • سیاستهای رقابتی و ضد انحصار،
 • فرهنگ مصرف و الگوی مصرف،
 • زنجیره تامین و لجستیک،
 • کاربردهای روش‌های نوین تحاری،
 • کاربرد فناوری‌های نوین در بازرگانی و اقتصاد،
 • مدیریت بازرگانی،
 • مناطق آزاد،
 • بازار مشترک اسلامی،
 • منطقه‌گرایی و چندجانبه‌گرایی در اقتصاد و بازرگانی،
 • فرهنگ تجاری،‌
 • تجارت بین‌الملل،
 • جهانی شدن اقتصاد،
 • آثار سیاستهای پولی- مالی و ارزی بر بخش بازرگانی،
 • صنعت و معدن،‌
 • قاچاق،
 • آینده پژوهشی و بهره‌وری.
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir