مقالات پس از تایید اولیه سردبیر از نظر موضوع و هماهنگی با محورهای مجله، در جلسه هیات تحریریه جهت تعیین داور مطرح می‌شوند و برای هر مقاله سه داور تعیین می‌گردد. 
پس از تایید اولیه سردبیر شماره حساب به نویسندگان اعلام خواهد شد و پس از واریز وجه، مقاله برای داوران ارسال می‌شود. هزینه داوری مقالات (یک میلیون ریال)به شماره  حساب جاری 30565002512854 – بانک سپه- شعبه پارک لاله- کد شعبه 565- به نام موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی یا به  شماره شبا IR66-0150-0000-3056-5002-5128-54  واریز گردد و فیش اسکن شده آنرا به ایمیل barresy.bazargani@itsr.ir ارسال نمایند تا مقاله در پروسه داوری قرار گیرد. قابل ذکر است این مبلغ جهت هزینه داوری از نویسندگان دریافت می‌گردد و در صورت عدم پذیرش مقاله، قابل استرداد نمی‌باشد.
* مقالات حتما فایل ورد و فایل مشخصات نویسندگان داشته باشد در غیراینصورت برگشت داده میشود

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir