دو ماهنامه بررسیهای بازرگانی، در راستای یک چشم‌انداز بلندمدت،‌ اهداف ذیل را مورد توجه قرار داده است:

  •  توجه و تأکید بر مسائل روز بخش صنعت،‌معدن و تجارت  و ترویج دستاوردهای علمی.
  • دادن آگاهی و شناخت بیشتر به کارشناسان و تصمیم‌گیران جهت اعمال سیاستگذاری برای رفع مشکلات و معضلات متفاوت بازرگانی- اقتصادی مبتلابه کشور.
  • کمک به نشر و ترویج مسائل مربوط به به صنعت،‌معدن و تجارت  و اقتصاد ایران.
  • کمک به ایجاد ارتباط میان پژوهشگران داخلی و پژوهشگران خارجی و مراکز آموزشی،‌ علمی و تحقیقاتی در رابطه با مسائل اقتصادی- بازرگانی و تأکید بر استفاده از مطالعات کاربردی در حل مسائل بخش صنعت،‌معدن و تجارت

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir