ماموریت عبارت است از:

پشتیبانی علمی از توسعه صنعت، معدن و تجارت با رویكرد ایجاد تحول، بهبود و یكپارچه‌سازی ساختار صنعتی- تجاری كشور و ارتقای رقابت‌پذیری اقتصاد ملی از طریق:

  1. هدایت و انجام پژوهش‌های توسعه‌ای وكاربردی مرتبط با نیازهای صنعت،‌ معدن و تجارت
  2. ارایه توصیه‌های سیاستی و تحول‌آفرین و مشاوره‌های تخصصی
  3. مطالعه و رصد مستمر تحولات صنعتی، تجاری، فناوری و اقتصادی مورد نیاز و ارایه پیش آگاهی‌های مناسب
  4. هدایت و ارایه خدمات آموزشی تقاضامحور و پیشگام در عرصه سیاستگذاری و ارتقای توانمندی سرمایه انسانی
  5. تجزیه و تحلیل اطلاعات، ارایه شاخص‌های تركیبی و پی‌گیری ایجاد پایگاه‌های آماری اطلاعاتی و سایر زیرساخت‌های علمی و اجرایی
  6. ترویج و نشر یافته‌های علمی و كاربردی داخلی و بین‌المللی در حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت
  7. شبكه‌سازی تخصصی و هم افزایی علمی – سیاستی با جلب مشاركت مراكز و صاحب‌نظران دولتی، بخش خصوصی و جامعه علمی (داخلی و بین‌المللی)

چشم انداز عبارت است از: 

سازمانی پژوهشی به عنوان مرجع و نقطه اتكای تصمیم‌گیری، سیاستگذاری و تحول آفرینی در صنعت، معدن و تجارت

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir