مدیر کل: سید علی تقوی

تلفن: 66439400

ایمیل: 

برنامه‌ريزی و كاربرد شيوه‌ها و تمهيدات مناسب براي انعكاس اهداف، سياست‌ها و فعاليت‌های موسسه و همچنين شناخت و نحوه اثرگذاري بر افكار عمومي، شناسايی فرصت‌ها و چالش‌های موجود و پيش رو، ايجاد و تسهيل ارتباط با افراد،‌ سازمان‌ها، موسسات ذيربط دولتی و خصوصی، كانون‌های علمی و پژوهشی ايرانی و منطقه‌ای و بين‌المللی از اهم وظايف اين دفتر می‌باشد. اين وظايف در قالب مجموعه‌ای از فعاليت‌های ارتباطی با عناوين سازماندهی و انجام تشریفات عمومی داخلی و بین‌‌المللی، ایجاد و برقراری ارتباط پویا و همه جانبه با رسانه‌های جمعی،  برنامه‌ریزی، برقراری و توسعه ارتباطات عمومی داخل سازمان، ارتباط با سازمان‌ها و موسسات فعال در بخش صنعت، معدن و تجارت و خصوصی به منظور معرفی و تبلیغات توانمندی‌های موسسه، توسعه شبکه علمی و ارتباطات خارج از کشور، سازماندهی و انجام فعالیت‌های اجرایی برگزاری نشست‌های و همایش‌های علمی مرتبط داخلی و خارجی موسسه، پیگیری و تسهیل انجام بازدیدهای و سفرهای علمی خارج از کشور، انجام امور فرهنگی و تبلیغانی و برگزاری مناسبت‌های عمومی(ملی، مذهبی و سازمانی) و برنامه‌ریزی و انجام امور مربوط به تقدیر و تکریم کارکنان موسسه از طریق واحدهای زیر انجام می‌گيرد.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir