معاون برنامه‌ريزی، توسعه مديريت و منابع: محمد رضا سعادت

تلفن:  66429583

ایمیل: m.saadat@itsr.ir

 

معاونت برنامه ریزی، توسعه مدیریت و منابع به عنوان رکن اصلی حمایت از فعالیت های موسسه، وظیفه برنامه ریزی؛ بودجه ریزی و پایش آن؛ مدیریت عملکرد موسسه؛ پایش مستمر برنامه ها و کنترل پروژه ها و قراردادها؛ تدوین و بهبود مستمر فرآیندها و روشهای کاری موسسه را عهده دار است. برنامه ریزی منابع انسانی؛ توانمندسازی کارکنان؛ ارائه خدمات پشتیبانی، رفاهی، فنی و تاسیساتی؛ امور فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه سیستم ها؛ بازنگری ساختار و تشکیلات سازمانی موسسه، انجام امور مالی، اعتباری و ذیحسابی؛ کنترل مستمر اموال و دارایی ها، مدیریت امور حقوقی و سایر فعالیت های بهبود و توسعه سازمانی و همچنین امور مربوط به مجامع شرکت ها و مراکز تابعه از دیگر وظایف این معاونت بوده که این خدمات از طریق واحدهای ستادی ذیل به انجام می‌رسند:

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir