معاون پژوهشی: دکتر زورار پرمه

تلفن:     66428597

ایمیل:    Z.Permeh@itsr.ir

معاونت پژوهشی به عنوان رکن اصلی موسسه با انجام نیازسنجی، شناسایی، جمع‌آوری و یكپارچه‌سازی داده‌ها، آمار، اطلاعات و شاخص‌ها در حوزه صنعت، معدن و تجارت، ایجاد و مدیریت پایگاه‌های داده‌ها و سامانه‌های تخصصی و سیستم‌های اطلاعاتی مرتبط با صنعت، معدن و تجارت، مدیریت تحلیل و متناسب‌سازی آمار، اطلاعات و شاخص‌ها، همكاری جهت یكپارچه‌سازی و اعتبارسنجی آمار و اطلاعات حوزه صنعت، معدن و تجارت و یکپارچه‌سازی سیاست‌های تولیدی و تجاری، یکپارچه‌سازی سیاست‌های پولی و مالی و ارزی و سایر سیاست‌های اقتصاد كلان با سیاست‌های تولیدی و تجاری و فناوری و توسعه و گسترش تعاملات و ارتباطات با حوزه های حاكمیت، فعالین بخش و مراكز علمی و دانشگاهی و بهره گیری از مجموعه ظرفیت‌های خبرگی و نخبگان علمی كشور و با راهبری سه واحد ستادی به شرح ذیل به انجام وظایف می‌پردازد:

 

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir