سرپرست گروه پژوهش های بازرگانی داخلی: فهیمه بهرامی مهنه

تلفن:  61062286

ایمیل: 

وظایف موضوعی:

 • قيمت‌گذاری، هدفمندی يارانه‌ها، الگوي مصرف، فرهنگ مصرف، بازاریابی و برند ملي، خدمات توليدی و توزيعي، تنظیم و توسعه بازار داخلی کالاها و خدمات، بازرسی و نظارت بر بازار كالاها، رفاه اجتماعی، امنیت غذایی، اصناف، انجمن‌ها و تشکل‌های تخصصی، حمایت از مصرف‌کنندگان و......
 • آمایش صنعتی، معدنی و تجاری، برنامه‌ريزی و اقتصاد منطقه‌ای، توازن منطقه‌ای، صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و....
 

برنامه‌های سال  

طرح پژوهشی

 • تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران(فاز اول)
 • شناسایی موانع توسعه فروشگاه‌های تخفیفی در ایران
 • بررسی نهادها، روش‌ها، سياست‌ها و قوانين قيمت‌گذاري در ايران و آسيب‌ شناسي  نظام قیمت‌گذاری کالاهای منتخب و ارائه راهکارهاي بهبود
 • ارایه راهکارهای اجرایی جهت توسعه صادرات صنایع دستی ایران به بازار روسیه
 • بررسی راهکارهای ورود صنایع دستی در سبد سوغاتی گردشگران
 • تدوین الگوی جامع سنجش رضایتمندی ذینفعان و اثر بخشی نمایشگاه‌های تجاری 
 • تدوین سند جامع نظام توزیع کالا در ایران (فازدوم )
 • ارایه راهکارهای اجرایی جهت توسعه صادرات صنایع دستی ایران بر بازار روسیه
 • بررسی راهکارهای ورود صنایع دستی در سبد سوغاتی گردشگران
 • تدوین الگوی جامع سنجش رضایتمندی ذی نفعان و اثربخشی نمایشگاههای تجاری  

گزارش

 • مشارکت درتدوین کتاب سال صنعت، معدن و تجارت
 • ارائه راه‌کارهای گسترش نقش دولت در توسعه برندسازی اصناف تولیدی در کشور
 • بررسي وضعيت قيمت كالاهاي اساسي منتخب
 • تهیه گزارشات مرتبط با نقش اصناف در تنظیم بازار با شرایط تحریم
 • بررسی و ارایه راهکار در زمینه ساماندهی و هماهنگی در نظام سیاستگذاری بازرگانی کشور
 • شناخت و بررسی عوامل موثر بر برندسازی در فروشگاههای زنجیره ای
 • شیوه‌های توانمند نمودن انجمن های حمایت از حقوق مصرف کننده در سایر کشورها و مدل بومی آن
 • بررسی جایگاه قانون اصناف و مطالعه تطبیقی در خصوص نحوه ساماندهی تشکل های صنفی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه 

  

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir