مدیر گروه پژوهش‌های صنعت: مصطفی محمدی

شماره تماس: 61062250

ایمیل: 

 

وظایف موضوعی:

 • متغيرهاي خرد و كلان صنعتي، بلوک‌های جدید توسعه‌ای صنعتي، نقش سازمان‌های توسعه‌ای صنعتي، ساختار بازار، هلدینگ‌ها و صنایع بزرگ، ادغام افقي و عمودي بنگاه‌ها، توانمندسازي صنایع کوچک و متوسط، شهرک‌های صنعتی، اولویت‌های سرمایه‌گذاری، الگوي مصرف نهاده‌ها مانند انرژي، تكنولوژي توليد و فناوري كالايي، مدیریت ظرفیت، ارزيابي اقتصادي پروژه‌هاي صنعتي، رقابت‌پذيري صنعتي، برند بنگاهي، استانداردهای ملی و بین‌المللی، سیاست صنعتی، تدوين راهبردهاي رشته صنعتي مثل ماشین‌سازی و تجهیزات، خودرو و نیروی محرکه، وسايل خانگي، نساجی و پوشاک، فلزی و برق و الکترونیک، غیر فلزی، الکترونیک، دریایی و....)
 • منابع طبيعي و انرژي و....
 • گازهای گلخانه‌ای، بازیافت، بلایای طبیعی، بهداشت، تولید و تجارت سبز و...
 
برنامه‌های سال  
 
طرح پژوهشی
 • تدوین نقشه راه ارتقای رقابت پذیری صنعت خودرو و نقش ایدرو درآن
 • کانالهای اثرگذاری خروج آمریکا از برجام بر صنعت پتروشیمی و راهکارهای برون رفت ازآن
 • تعیین اولویت‌های صنعتی برای نوسازی صنایع و الزامات آن
 • عوامل موثر در توسعه صنایع ریلی کشور و نقش ایدرو در توسعه آن
 • طراحی مدل کسب و کار بهینه برای تاسیس واحدهای کوچک و متوسط در صنایع منتخب
 • توسعه خوشه‌های صنعتی منتخب با رویکرد ارتقای توان رقابت‌پذیری
 • طراحی ساز و کار هم‌ پیوندی کشور در زنجیره ارزش جهانی صنایع مصرفی بادوام: صنعت خودرو و لوازم خانگی (پروژه سرباز نخبه)

گزارش

 • بررسی میزان امکان پذیری تجارت در زنجیره فولاد کشور با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای داخلی و خارجی
 • سلسله گزارشات کالای ایرانی (تحلیل زنجیره ارزش رشته فعالیت‌های منتخب)
 • مشارکت در تدوین کتاب سال  صنعت، معدن و تجارت

 

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir