سرپرست گروه پژوهش‌های مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای: منصور عسگری ارجنگی

تلفن: 61062263

ایمیل: m.asgari@itsr.ir

 

مدل‌سازی و اقتصادسنجی بخشی از علم اقتصاد است که با سرعت زیادی در حال توسعه و گسترش است، اهمیت مدل‌سازی و اقتصادسنجی بر محققان اقتصادی و حتی کسانی که منتقد این شیوه از برخورد با پدیده‌های اقتصادی هستند نیز بر اهمیت آن تاکید دارند. گروه مدل‌سازی با هدف طراحی و کاربرد مدل‌های مبتنی بر پایه اقتصاد صنعتی، طراحی و کاربرد مدل‌های مبتنی بر اقتصاد کلان، طراحی و کاربرد مدل‌های مبتنی بر پایه اقتصاد خرد، طراحی و کاربرد مدل‌های اقتصادی مبتنی بر روش‌های ریاضی، گروه مطالعات اقتصاد کلان و برنامه‌های توسعه و تدوین الگوهای کلان‌سنجی در چارت معاونت پژوهشی ایجاد گردیده است.

رویکرد جدید وزارت صنعت‌، معدن و تجارت در تدوین سیاست‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (تنظیم ‌بازار، صادرات و رفع موانع تولید) و ده‌ها پروژه‌ تحول در میان‌مدت که در هر دو قسمت تعیین اولویت‌ در خصوص رشته فعالیت‌ها و برش‌های کالا، فعالیت و منطقه نقش پررنگی دارد، ضروری ساخته است تا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی با فعال‌سازی گروه پژوهشی مدل‌سازی و مطالعات منطقه‌ای سهم خود را در بهبود هر چه بیشتر تصمیم‌سازی‌های جدید در وزارت‌خانه ایفا نماید.

 

اهداف گروه پژوهشی مدل‌سازی

هدف و مأموریت این گروه، طراحی و توسعه مدل‌های کمی، پویا و جامع اقتصادی با تأکید بر شناسایی محرک‌ها و پیشران‌های توسعه اقتصادی به‌ منظور شبیه‌سازی و تحلیل اثرات مختلف سیاستی و تبیین پیامدهای تکانه‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی در ارتباطی تعاملی و هم‌افزا با یکدیگر است. هم‌چنین بررسی رفتار متغیرهای کلان اقتصادی با رویکرد اقتصاد تجربی و تعیین بسته‌های سیاستی کوتاه‌مدت و بلندمدت متناسب با شرایط مختلف ناپایدار محیطی از دیگر وظایف گروه پژوهشی مدل‌سازی است.

شرح وظایف گروه پژوهشی مدل‌سازی

  1. طراحی و توسعه مدل‌های کمی در راستای ایفاى وظایف حاکمیتى وزارت صنعت، معدن و تجارت
  2. طراحی مدل‌های کلان‌سنجی مرتبط با بخش صنعت، معدن و تجارت
  3. ارائه تحلیل‌های سیاستی مبتنی بر شبیه‌سازی‌های برآمده از مدل‌های کمی
  4. پیش‌بینی متغیرهای کلان اقتصادی و متغیرهای مرتبط با حوزه عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت
  5. تبیین روابط متغیرهای اقتصادی و واکنش متقابل متغیرها
  6. بررسی اثر سیاست‌های مختلف بر متغیرهای اقتصادی در چارچوب مدل‌های کمی (کوتاه‌مدت و بلندمدت)
  7. توسعه ابزارهای کمی در تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های
  8. آسیب‌شناسی و پایش عملکرد شاخص‌های حوزه صنعت، معدن و تجارت
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir