• كسب رتبه برتر موسسات پژوهشی كشور در سالهای 87 تا  91 طبق ارزیابی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری؛
 • كسب مقام برتر در بین گروههای چهاردهگانه مطالعاتی نهاد ریاستجمهوری سال 91؛
 • عضویت موسسه در شورای عالی رقابت کشور؛
 • کسب رتبه مدیر پژوهشی ممتاز در در سال های 88 تا 91؛
 • پژوهشگر برتر كشوری در دورههای متعدد جشنواره پژوهش كشور؛
 • کسب رتبه برتر در ارزیابی معاونت علمی و فناوری؛
 • کسب رتبه پژوهشگر شاخص در سطح دستگاههای اجرایی؛
 • کسب کتاب برگزیده در ارزیابی جهاد دانشگاهی؛
 • کسب مقاله برتر در ارزیابی جشنواره مطبوعات؛
 • کسب رتبه برگزیده در جشنواره بین المللی فارابی و خوارزمی؛
 • کسب کتاب برتر جشنواره کتاب سال دانشجویی؛
 • کسب کتاب برتر در جایزه کتاب فصل؛
 • کسب رتبه برتر از جشنواره روابط عمومی؛
 • ایندکس شدن مجله پژوهشنامه بازرگانی موسسه در JEL؛
 • كسب رتبه نشریه برتر در جشنواره بینالمللی فارابی سال 90؛
 • کتاب و ناشر برگزیده در ارزیابیهای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
 • منتخب جشنواره پژوهش صنعت، معدن و تجارت طی سالهای متمادی؛
 • منتخب طرح برگزیده سازمان جهانی تجارت(WTO).
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir