تلفن: ۶۶۴۲۲۳۷۸-۸۰
دورنگار: ۶۶۹۲۹۶۳۴ 
پست الكترونيک: info@itsr.ir

آدرس: تهرانخيابان كارگر شمالی - روبروی پارک لاله - ساختمان ۱۲۰۴ 

کدپستی: 1418693983

واحد تلفن دورنگار
دفتر رياست موسسه ۶۶۹۳۶۴۰۰  
معاونت پژوهشی ۶۶۴۲۸۵۹۷ ۶۱۰۶۲۲۶۶
معاونت برنامه ريزی، توسعه مديريت و منابع ۶۶۴۳۲۷۴۰ ۶۱۰۶۲۲۱۰

دفتر امور پژوهشی و توسعه ارتباطات علمی

۶۱۰۶۲۳۱۶ ۶۶۴۳۹۲۱۰
روابط عمومی و امور بین‌الملل ۶۶۹۲۷۲۳۶ ۶۶۹۲۷۲۲۶
مدیریت اسناد و پایگاه های آماری اطلاعاتی ۶۶۴۳۲۷۴۷ ۶۶۹۲۹۶۳۴
نشریات بازرگانی  66934645  66934645
دبیرخانه ۶۶۴۲۲۳۷۸-۸۰ داخلی ۱۶۱ ۶۶۹۲۹۶۳۴ 
حراست  ۶۶۹۳۶۴۰۷ ۶۶۹۳۴۶۸۶
مرکز آموزش بازرگانی 8695 88970146
شرکت چاپ و نشر بازرگانی 66939329  
مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران 52384000  
فروشگاه کتاب  66939329  

   موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir