سرپرست گروه پژوهش‌هاي بازرگاني خارجي : علی زاهدطلبان

تلفن:  61062399

ایمیل: 

وظایف موضوعی:

 •  مديريت صادرات کالاها و خدمات، مدیریت واردات، همکاری‌ها و تجارت منطقه‌ای، همکاری‌ها و تجارت بین‌المللی، ترتیبات و توافق‌نامه‌های تجاری، پیمان‌ها و سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نظام تعرفه‌ها و حمايت‌ها، ديپلماسي تجاري، توسعه بازارهای خارجی کالاها و خدمات، تجارت خدمات، مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی، کنسرسیوم‌های صادراتی، بازارهای هدف، نمایشگاه‌های بین‌المللی، الحاق به WTO و اثرات بر صنعت و معدن، ارزيابي توان رقابتي در بازارهاي جهاني، صادرات خدمات فني مهندسي، اتاق‌های بازرگانی مشترک و منطقه‌ای، بازار مشترک اسلامی، مقررات گمركي، مبارزه با قاچاق، مبادلات مرزي، سیاست تجاری و ......
 • تحریم، روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اقتصاد بین‌الملل و.... 

 

برنامه‌ها

طرح پژوهشی

 • بررسی پیامدهای اجرای موافقتنامه تسهیل تجاری بر فرایندها و رویه‌های تجاری و گمرکی ایران
 • بررسی ابزارها و مشوق‌های صادراتی درکشورهای منتخب و نحوه بکارگیری آنها در ایران
 • عملکرد صادرات محصولات غذایی ایران و چشم‌انداز بازارهای منطقه: روسیه، عراق و عمان
 • نقشه متنوع‌سازی صادرات صنایع پایین‌دست پتروشیمی در چارچوب فضای محصولی
 • تدوین سند سیاست تجاری
 • آثار توسعه روابط تجاری ایران با چین براشتغال و سرمایه‌گذاری بخش صنعت
 • ​سنجش مزیت نسبی و رقابتی صنعت نساجی و پوشاک ایران نسبت به سایر صنایع در بازارهای داخلی و خارجی
 • تدوین برنامه جامع نمایشگاه‌های بین‌المللی در توسعه بلوک‌های جدید صادراتی کشور
 • ارتقاء رقابت پذیری واحدهای صنعتی کوچک
 • آسیب شناسی صادرات نرم افزار کشور
 • شناسایی بازارهای هدف جدید جهت افزایش صادرات
 • نظام تعرفه‌ای موثر بر رقابت‌پذیری صادرات صنعتی با تکیه بر تجربه کشورها
 • تاثیر  پیمان‌های پولی دوجانبه ایران با‌کشورهای پیرامون با تاکید بر شرایط تحریمی
 • آسیب شناسی وضع موجود و تدوین نقشه راه صنعت نمایشگاهی کشور در طول برنامه ششم 

گزارش

 • بررسی و مطالعه علل‌رشد صنعت شیرینی و شکلات درکشورهایی مانند آلمان، سوئیس، بلژیک و ایتالیا
 • متنوع‌سازی‌سبد صادراتی‌صنایع‌معدنی با‌رویکرد‌توسعه فضای‌ محصولی
 • راهکارهای موثر مدیریت واردات کالاهای غیرضرور
 • شناسایی موانع کلیدی و راهکارهای سرمایه‌گذاری مشترک داخلی و خارجی در تولید صنایع صادرات‌گرا
 • تجربه کشورها جهت مشارکت در GVC (سیاستها/بازیگران اصلی و تقسیم کار/مشوقها و ...)
 • رصد تبعات جنگ تجاری چین و آمریکا
 • رصد تبعات جنگ تجاری اروپا و آمریکا
 • تاثیر تبعات حمایتگرایی آمریکا بر سازمان جهانی تجارت
 • تاثیر شوکهای ارزی و نوسانات اقتصادی  بر تجارت خارجی کشور
 • تحلیل و رصد تجارت خارجی کشور ( هر شش ماه یک بار)
 • بررسی روند تحولات تجاری کشورهای هدف پیرامونی بر اساس تقسیم کار ( هر پژوهشگر دو بازار)
 • مشارکت در تدوین کتاب سال صنعت ،معدن وتجارت

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir