وظایف:

 • شناسایی و پایش مسائل و مشکلات کاربردی و واقعی بخش و وزارت و تبدیل آن به محورهای تحقیقاتی بین گروهی و تصویب در شورای پژوهشی
 • طراحی چارچوب تدوین توصیه سیاستی اثربخش برای واحدهای پژوهشی
 • ایجاد هماهنگی میان واحدهای پژوهشی جهت یکپارچه‌سازی توصیه‌های سیاستی بین رشته‌ای.
 • کمک به تکمیل و ارتقاء توصیه‌های سیاستی ارائه شده از سوی واحدهای پژوهشی با رویکرد کاربردی و اجرایی نمودن آنها.
 • هم‌اندیشی و برگزاری جلسات و کارگروه‌های مشترک با نمایندگان دستگاه‌های ستادی و اجرایی، خبرگان دانشگاهی و اجرایی و تشکل‌های مردم نهاد به منظور شناسایی مسایل و مشکلات و افزایش قابلیت‌های اجرایی و عملیاتی توصیه‌های سیاستی تدوین شده.
 • انجام سایر امور مرتبط با یکپارچه‌سازی و اثربخش کردن توصیه‌های سیاستی موسسه

 

برنامه‌های سال  

 • شناسایی، پایش و اولویت‌بندی نیازها، مسائل و مشکلات کاربردی و واقعی بخش اقتصاد کشور و تبدیل مسائل و مشکلات اقتصادی کشور به محورهای تحقیقاتی موسسه 
 • ساماندهي گروه‌های خبرگان اقتصادی و برگزاري جلسات مستمر با هدف رصد نیازمندی‌های پژوهشی
 • تدوین الگوهای استاندارد خروجی های موسسه ( انواع گزارش پژوهشی، توصیه سیاستی، آیین‌نامه، بخشنامه، دستورالعمل و... به تفکیک ذینفعان) با هدف ارتقاي كيفيت و اثربخشي توصیه‌های سیاستی
 • همکاری در تکمیل توصیه‌های سیاستی ارائه شده از سوی واحدهای پژوهشی با رویکرد کاربردی  نمودن آن‌ها تعداد
 • بررسی و تطبیق پیشنهادیه‌ها با چارچوب مصوب و تشکیل نشست مشورتی (با خبرگان داخلی و خارجی) جهت اعلام نظر نهایی
 • همکاری با گروه ها در تجمیع و نهایی‌سازی چکیده مدیریتی، نامه های ارسالی به خارج موسسه و ...
 • شركت در جلسات مدیریتی داخلی و خارجی موسسه با هدف رصد نیازمندی‌های پژوهشی
 • کنترل اثربخشی خروجی‌های پژوهشی موسسه و ارائه گزارشات مدیریتی
 • تدوین چکیده مدیریتی از نتایج جلسات، میزگردها، همایش‌ها، سخنرانی‌ها و ...  با هدف تجمیع و انباشت دانش 
 • انتشار و انعکاس خروجی‌های موسسه با هدف اطلاع‌رساني به‌هنگام نتايج فعاليت‌هاي موسسه در سطح وزارت و رسانه‌ها
 • ایجاد و پایش بانک اطلاعات خروجی ها شامل توصیه های سیاستی، دیدگاه و نشریه تحولات صمت (به تفکیک بخش و موضوع)
 • همکاری در کاربردی و اجرایی نمودن خروجی‌های موسسه (از طریق تدوین بخشنامه، آيين‌نامه، لايحه قانوني و... برای نهاد‌های مربوطه)
 • تلفیق و نهایی‌سازی گزارشات بین گروه‌ها
 • انجام مطالعات و پژوهش‌های ارجاعی از معاونت پژوهشی
 • اظهار نظرهای کارشناسی و جمع بندی آن 

 


محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir