مقایسه قانون بودجه سال 1401 با قانون بودجه سال 1400 كل كشور (با تاکید بر وزارت صنعت، معدن و تجارت)

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir