سلسله گزارشات آمایش سرزمین تجربه فرانسه

از نظر تاریخی، استفاده از اصول و فنون آمایش سرزمین، برای سامان بخشی و تنظیم امور مکانی، جغرافیایی، طبیعی، مسکونی و نظامی، پیشینه‌ای به قدمت پیدایش نخستین تمدن های بزرگ در جهان دارد. در دوران کهن، در حالی که هنوز نامی از مفهوم آمایش مطرح نبود، بسیاری از تمدنهای بشری اغلب از اصول آمایش استفاده نموده و شبکه‌های جاده‌ای، کانال‌های آبی و زیرساختهای مکانی را می‌ساختند تا بتوانند فضاها و قلمروهایی را که در سلطه داشتند؛ کنترل و مدیریت نمایند. در دوران معاصر، کشورهای مختلفی چون امریکا، انگلستان، ایتالیا، المان و شوری سابق طرحهای بسیار بزرگ و متنوعی در زمینه آمایش سرزمین و طرح‌ریزی‌های منطقه‌ای اجرا کردند که از جمله مشهورترین انها میتوان به طرح عمران دره تنسی اشاره نمود که دولت آمریکا به منظور رونق دوباره اقتصاد جنوب شرقی، اندکی پس از بحران اقتصادی سالهای 1929 انجام داد. طرح آمایش در تنسی را می‌توان نخستین کوشش مدرن در زمینه ی طرح‌ریزی منطقه‌ای محسوب نمود.
فرانسه از جمله نخستین کشورهایی است که به آمایش سرزمین در چارچوب برنامه‌های متمرکز توسعه‌ای توجه نمود.

 

دانلود فایل

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir