تاثیر رشته فعالیتهای صنعتی و معدنی از تحرک در بخش ساختمان

کارشناسان معتقدند که دوره‌های رونق و رکود بخش ساختمان مستقیماً به رونق و رکود بخش زیادی از صنایع کشور می‌انجامد. اینکه این ادعا درست است یا خیر، هدفی است که این گزارش دنبال می‌کند.
سوال اصلی:

آیا با تحریک بخش ساختمان، رشد بخش صنعت و معدن را میتوان انتظار داشت؟ در صورت پاسخ مثبت بخشهای پیشرو صنعتی کدامند؟


برای پاسخ به این سوال باید پاسخ سوالات فرعی زیر را به دست آورد: 

  •  آیا همبستگی میان رشد صنعت و معدن و رشد بخش ساختمان وجود دارد؟ رابطه کوتاه مدت و یا بلندمدت و یا هر دو؟
  •  در صورت وجود همبستگی، با تحریک بخش ساختمان، کدام بخشهای صنعتی بیشترین رشد تقاضا را خواهند داشت؟

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir