برنامه مشوق‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه

اقدامات حمایتی در خصوص نرخ بهره شامل آن دسته از وام‌های سرمایه‌گذاری است که به منظور تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌ها و برای یک سال استقراض شده و حداکثر 70 درصد از مبلغ ثابت سرمایه‌گذاری ثبت شده در گواهی مربوطه باشد که در آن صورت، وزارت اقتصاد ترکیه تا سقف خاصی، بخشی از سهم بهره یا سود متعلق به وام را پرداخت می‌کند.

اقدامات حمایتی در واگذاری زمین به سرمایه‌گذاران نیز بسته به در دسترس بودن زمین دولتی در محل‌های مورد نظر سرمایه‌گذار، مطابق با قواعد و اصول وزارت اقتصاد ترکیه اقدام می‌شود.

اقدامات حمایتی در عودت مالیات بر ارزش افزوده نیز تنها شامل برنامه مشوق سرمایه‌گذاری راهبردی است و منوط به سرمایه‌گذاری حداقل 500 میلیون لیر ترک است که مالیات بر ارزش افزوده وصولی از مخارج ساختمانی و ساخت‌وسازها عودت داده می‌شود.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir