چشم‌انداز صادرات صنعتی در 1401 با ملاحظه رشد اقتصادی بازارهای هدف و تغییرات نرخ ارز

بر اساس پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، بازارهای اصلی صادراتی ایران طی پنج‌ سال آتی همگی از رونق مناسبی برخوردار خواهند بود (به جز کشور عراق)، نتایج نشان می‌دهد سایر بازارها (کشورها) از نوسان رشد مناسبی نیز برخوردار خواهد بود. با در نظر گرفتن این رونق، نتایج مطالعه نشان داد که فعالیت‌های اصلی منتخب صادراتی ایران در حال حاضر به رونق بازارهای اصلی وا کنشی نشان نمی‌دهند و لذا حجم برآورد شده از میزان افزایش صادرات صنعتی میزان اندکی برآورد می‌شود، تا زمانی که فعالیت‌های اصلی صادراتی ایران در نتیجه رفع تحریم‌ها از واکنش مناسب نسبت به بازارهای صادراتی برخوردار نباشند انتظار نمی‌رود که تحولات مثبت جهانی اثر مثبت قابل توجهی بر ارزش صادراتی صنعتی ایران داشته باشد. همچنین در سناریوی ادامه پرش‌های ارزی، مشاهده شده که عموم اشتغال‌های جدید ایجاد شده مربوط به فعالیت‌های منبع‌ پایه تک محصولی و به شدت متاثر از بازارهای جهانی است که اتفاقا طی سال‌های گذشته عموما اشتغال‌زایی منفی یا ضعیفی داشته‌اند و لذا همین اشتغال ناچیز ایجاد شده نیز پایدار نخواهد بود.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir