مشوق‌های دولتی برای سرمایه‌گذاری در ترکیه با تاکید بر اشتغال، توسعه صادرات و تولید دانش‌بنیان

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir