میزگرد تخصصی "بررسی مشکلات و راهکارهای ادغام بنگاه‌های صنعتی در ایران" برگزار شد.

ميزگرد  بررسي مشکلات و راهکارهاي ادغام بنگاه هاي صنعتي در ايران با هدف شناسايي مشکلات ادغام، ارايه راهکارهاي موثر در زمينه ادغام بنگاه هاي صنعتي، بررسي موانع و راهکارهاي قانوني و مقرراتي ادغام، بررسي مسايل مالياتي، مالي و رويه هاي ادغام در بورس با حضور آقايان بهنام غفاري، مدرس دانشگاه، محمد مسعود غلامپور، مدير تحقيقات و بازاريابي شرکت تأمين سرمايه نوين، کلانتري کارشناس امور اقتصادي و حضور جمعي از مديران و پژِوهشگران موسسه برگزار شد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني اميرهوشنگ فتحي زاده، مدير گروه حقوق اقتصادي و بازرگاني پژوهشکده مطالعات اقتصادي و توان رقابتي که مديريت جلسه را بر عهده داشت پس از طرح بحث به  پژوهش صورت گرفته در خصوص ادغام بنگاه هاي صنعتي در موسسه اشاره و خواستار ارائه نقد و نظر مباحثان در خصوص اين پژوهش شد.
فرزاد مرادپور، مجري طرح ادغام بنگاه هاي صنعتي در ايران، نيز خلاصه اي از يافته هاي اين طرح را ارائه و پيشنهادهاي اصلاحي در مقررات کشور به منظور تسهيل ادغام بنگاه هاي صنعتي را مطرح کرد.
بهنام  غفاري مدرس دانشگاه در اين ميزگرد با اشاره به نقش مثبت ادغام در افزايش صادرات و ارتقاي رقابت بنگاه هاي صنعتي اظهار داشت که از سوي ديگر بايستي نگران نقش منفي ادغام بنگاه هاي صنعتي هم باشيم که در صورت عدم مراقبت، سبب تقويت انحصارات و رفتارهاي ضد رقابتي نيز خواهد شد.
وي بر ضرورت ادغام بنگاه هاي صنعتي در ايران تاکيد و اين امر را مبناي  درخواست اصلاح قانون تجارت بر اساس مصوبه هيأت وزيران در سال 1380 دانست  و به خلاء  قانوني در خصوص مقررات شکلي و رويه اي ادغام اشاره کرد.
 وي مقررات و ضوابط موجود در کشور در زمينه ادغام و رقابتي شدن بنگاه ها را معجوني از مقررات ديگران دانست و افزود: اين قوانين با شرايط کشور انطباق ندارد و بايد از تجربه ژاپن در خصوص ادغام بنگاه ها با تمرکز بر صنايع هدف استفاده کرد.
در ادامه اين نشست، کلانتري کارشناس امور اقتصادي بيان کرد: تا قبل از سال 1380 مقررات مالياتي در خصوص ادغام مسکوت مانده بود که اين نقيصه، موجب شمول ماليات در هر ادغام مي شد. اما پس از اصلاحيه سال 1380 در ماده 111 صرفا  دارايي هايي که ماليات آنها پرداخت نشده باشد مشمول ماليات گرديد.
وي اصلاحيه سال 94 در خصوص مشمول نبودن افزايش بهاي ناشي از تجديد ارزيابي را ادامه روند قبلي عنوان و به معافيت هاي موجود در بورس در حوزه ادغام اشاره کرد و گفت: معافيت کامل مالياتي در خصوص ادغام  به صلاح نيست.
محمد مسعود غلامپور، مدير تحقيقات و بازاريابي شرکت تأمين سرمايه نوين با اشاره به شيوه هاي ادغام به ضرورت معافيت مالياتي تأکيد و معافيت هاي مالياتي موجود در بورس را اندک دانست.
وي با تاکيد بر نقش شرکت هاي تأمين سرمايه در مباحث فني انجام ادغام به ويژه بحث ارزش گذاري، خواستار اصلاح قانون تجارت شد.

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir