بازديد دکتر محمدرضا رضوي و جمعي از مديران و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني از شرکت آريوژن زيست دارو

دکتر محمدرضا رضوي رييس و جمعي از مديران و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني از شرکت دارويي آريوژن زيست دارو بازديد و با هيات مديره و مديرعامل اين شرکت ديدار و گفت و گو کردند.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، در اين ديدار از تمام بخش هاي توليدي و بسته بندي داروها و محصولات شرکت بازديد به عمل آمد و بازديدکنندگان از نزديک با مشکلات و مسايل مربوط به واردات محصولات و تجهيزات دارويي آشنا شدند.
در اين ديدار طرفين بر پررنگ تر شدن نقش وزات صنعت، معدن و تجارت در صنعت دارو و تعامل و همکاري في مابين موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني و شرکت  آريوژن زيست دارو در خصوص سياست سازي در حوزه هاي صنعتي و تجاري ، فناوري داروهاي زيستي، مستند سازي تجربيات فناورانه شرکت و انتشار آن براي بهره برداري ساير ذي نفعان تاکيد کردند.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir