بازديد رئيس موسسه مطالعات از نخستين نمايشگاه كسب و كار

دكتر احمد تشكيني رئيس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، صبح سه شنبه اول شهريور، از نخستين نمايشگاه كسب و كار ايران بازديد كرد و از همكاران موسسه و مراكز تابعه به خاطر حضور موثر و قدرتمند در اين نمايشگاه، قدرداني كرد. 

رئيس موسسه به همراه سيد علي تقوي دستيار ويژه، ضمن بازديد از بخش هاي مختلف نمايشگاه، ساعاتي را بطور ويژه با دست اندر كاران غرفه هاي موسسه مطالعات، مركز ملي شماره گذاري كالا و خدمات ايران، مركز آموزش بازرگاني و شركت چاپ و نشر بازرگاني به گفتگو نشستند و از نزديك در جريان روند امور قرار گرفتند 

گفتگوي رئيس موسسه  با  معاونان و مديران وزارت صمت و مسئولان برگزاري نمايشگاه، از ديگر رويداد هاي روز نخست برگزاري اين نمايشگاه بود.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir