ششمین سفر تیم ارزیابی طرح های سرمایه گذاری ( با حضور میثم بشیری و بیتا نوروزی نمایندگان موسسه) به استان تهران

میثم بشیری و بیتا نوروزی نمایندگان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به همراه هیات ارزیابی پروژه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح‌های نیمه تمام استان تهران در روز 20 شهریور ماه سال جاری بازدید کردند.


به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این سفر جلسات کارشناسی با حضور روسا، معاونان و مدیران سازمان صمت، روسای سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک­های صنعتی استان تهران و گروه ارزیاب ستاد سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

 

در این جلسه با بروز رسانی وضعیت برخی از طرح های نیمه تمام استان تهران با حضور مدیران شرکتها، شامل پیشرفت فیزیکی پروژه، دریافت پروانه بهره‌برداری ، تامین مالی شرکتها و مسائل و مشکلات شرکتها بررسی گردید . همچنین بعد از اتمام جلسات کارشناسی در محل اداره کل صمت استان، در بازدید از شهرستان  پاکدشت ، 2 طرح نیمه تمام بسته بندی محصولات غذایی در شهرک صنعتی عباس آباد (شهرستان پاکدشت) توسط ارزیابان ستاد سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد بازدید قرار گرفت؛ با توجه تعداد زیاد شهرستان های استان تهران و طرح های نیمه تمام آن ، قرار شد طی روزهای آتی از طرح های چند شهرستان دیگر نیز بازدید بعمل آید.


حضور نمایندگان موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در سفرهای استانی و نظارت بر سرمایه گذاری ها، بر اساس تصمیم ستاد سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir