هشتمین سفر تیم ارزیابی طرح های سرمایه گذاری ( با حضور پریسا یعقوبی) نماینده موسسه به استان زنجان

پریسا یعقوبی نماینده موسسه به همراه آقایان عابدینی، رئیس کارگروه و نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، عباسیان، عضو کارگروه و نماینده سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران، بناتچیان، رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت، جعفری، معاونت برنامه ریزی شرکت شهرک های صنعتی و حمیدی،رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی روزهای سه شنبه و چهارشنبه 22 و 23 شهریورماه به منظور بررسی میدانی اولویت های سرمایه گذاری استان ها بر اساس ملاحظات آمایش سرزمین،‌به استان زنجان سفر کردند.

پریسا یعقوبی نماینده موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی به همراه هیات ارزیابی پروژه های وزارت صنعت، معدن و تجارت از طرح های نیمه تمام استان زنجان در روزهای 22 و 23 شهریور ماه سال جاری بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، در این سفر جلسات کارشناسی با حضور روسا، معاونان و مدیران سازمان صمت، روسای سازمان صنایع کوچک و شرکت شهرک­های صنعتی استان  زنجان و گروه  ارزیابی ستاد سرمایه‌گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

بازدید از طرح توسعه کیلوس، طرح سیمین نخ،  طرح فرایند کاران نورین، ‌ ‌طرح پدیده شیمی غرب و جم،  طرح سرجین بافت  و طرح توسعه راشا کاسپن از جمله برنامه های این سفر بود.

حضور نمایندگان موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در سفرهای استانی و نظارت بر سرمایه گذاری ها، بر اساس تصمیم ستاد سرمایه گذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است.

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir