شریعت صلح و رحمت

 

از منظر پیامبر مکرم اسلام، سیاست و حکومت هدف نیست، بلکه  وسیله ای جهت خدمت به خدا و بندگان او و رساندن جامعه به سعادت است، پیامبر اسلام مهمترین هدف سیاست را اجرای عدالت، احقاق حق، احیای ارزشهای اخلاقی وسجایای اجتماعی و فردی می داند.

از دیدگاه اندیشمندان اسلامی نیز هدف سیاست و اخلاق همان خیر آدمیان و رساندن انسان به فضیلت و نیک بختی است.

تقید به مبانی و اصول اخلاقی که برخواسته از بطن اسلام و ریشه در بعثت نبی مکرم اسلام داشته است در اندیشه و رفتار سیاسی حضرت محمد (ص) جایگاه ویژه دارد.

بطور کلی از دیدگاه مبارک نبوی، دیانت و سیاست و همگامی «سیاست» با« اخلاق»، سعادت جامعه را بدنبال خواهد داشت. انشاا..

ضمن تبریک ایام با سعادت میلاد پیامبر اکرم (ص) به مسلمانان نیک اندیش جهان و بویژه به همکاران ارزشمند موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی، آرزوی بهروزی، سعادت برای همکان را از خداوند منان خواستارم.

سیدعلی تقوی مدیرکل حوزه ریاست، روابط عمومی و اموربین الملل

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir