تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان صندوق نوآوری و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان

صندوق نوآوری و شکوفایی و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی به منظور حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در سال «تولید؛ دانش بنیان و اشتغال‌آفرین» تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند. 

این تفاهم‌نامه روز دوشنبه 26 دی ماه جاری در راستای سیاست‌های کلی کشور برای توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و به منظور فراهم آوردن زمینه همکاری‌های سازنده برای حمایت از توسعه فناوری‌ها، محصولات و خدمات فناورانه به امضای دکتر علی وحدت، رییس صندوق نوآوری و دکتر احمد تشکینی رییس موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی رسید. 
رفع نیازمندی‌های راهبردی و اولویت‌دار کشور با تکیه بر ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان از محوریت‌های موارد مورد تفاهم میان طرفین بود. 
همچنین تکمیل زنجیره‌های ارزش صنایع اولویت‌دار به کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و کمک به شکل‌گیری اکوسیستم نوآوری با هدف تشویق شرکت‌های بزرگ صنعتی کشور به سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری از موارد دیگری بود که در در این تفاهم‌نامه مورد تاکید قرار گرفته است.

تشویق همکاری‌‌های فناورانه بین شرکت‌های بزرگ صنعتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و نیز ترویج فعالیت‌های دانش‌بنیان و ظرفیت‌های قانونی این حوزه نظیر قانون جهش تولید دانش‌بنیان در صنایع مختلف از دیگر محورهای این تفاهم‌نامه دوجانبه است.

لینک خبر:

تفاهم‌نامه همکاری دوجانبه میان صندوق نوآوری و موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان - صندوق نوآوری و شکوفایی (inif.ir)

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir