بازنگری در نظام تنظیم‌گری بازرگانی داخلی و ارائه الگویی برای بهبود تنظیم‌گری اقتصادی از برنامه های در دستور کار گروه پژوهش های بازرگانی داخلی است

فهیمه بهرامی مدیر گروه پژوهش های بازرگانی داخلی گفت: به همان اندازه که تفکیک فعالیت‌ها و اقدامات در حوزه بازرگانی داخلی از فعالیت‌ سایر بخش‌های اقتصادی کاری دشوار و تقریبا نشدنی است و به نوعی می توان گفت تمام  فعالیت‌های اقتصادی یک کشور با عنایت به زیرساخت‌ها و قاعده‌گذاری‌هایی است که در بخش بازرگانی داخلی آن کشور انجام شده است.

وی افزود: این جایگاه اهمیت و گستردگی موضوعات پژوهشی در حوزه بازرگانی داخلی را نیز نمایان می‌سازد.  با این وجود موضوعاتی نظیر فضای کسب و کار، رفاه خانوارها و امنیت غذایی، تنظیم ‌گری بازار و نیروهای آن، نظارت بر عملکرد و ارزیابی شاخص‌های بازاری نظیر شاخص‌ قیمت در طول زنجیره عرضه کالاها، تورم، نظارت بر کیفیت و نحوه اجرای مقررات وضع شده در طول زنجیره عرضه و به بیان دیگر نظارت بر عملکرد بنگاه‌ها، ارزایابی اثر سیاست‌های اقتصادی و هر سیاستی که شرایط بازار کالا و خدمات را تحت تاثیر قرار دهد و مواردی از این قبیل بطور مشخص مربوط به حوزه پژوهش‌های  بازرگانی داخلی می‌باشد.

وی مهمترین طرح‌هایی که در گروه بازرگانی داخلی در دست اقدام و یا در فرایند خاتمه نهایی قرار داشته است را طراحی مدل مدیریت هزینه‌های لجستیکی(حمل و نقل و سستم‌های اطلاعاتی) در زنجیره گندم،آرد و نان ، بررسی سیاست‌های حمایتی و قیمت گذاری در زنجیره گندم تا نان (11 کشور منتخب)، تهیه کتاب‌ مرتبط با نظام توزیع کالا در ایران از منظر قوانین و مقررات ، تهیه کتاب‌ مرتبط با نظام توزیع کالا در ایران از منظر شناسایی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای بهبود و تهیه کتاب‌ مرتبط با نظام توزیع کالا در ایران از منظر ساماندهی فعالیت بازیگران با رویکرد کاهش هزینه های مبادله کالا در نظام بازرگانی ایران ذکر کرد.

مدیر گروه پژوهش های بازرگانی داخلی، نهایی‌سازی طرح سیاست‌های ارتقاء رقابت‌پذیری صنعت لوازم خانگی کشور و شکل‌گیری برندهای ملی و منطقه‌ای (با رویکرد زنجیره ارزش)، ترجمه کتاب مرجع سلامت GS1 – سال ۲۰۲۱ و ارزیابی آثار حذف یارانه ارزی کالاهای اساسی بر میزان مصرف و مخارج مصرفی خانوارها در دهک‌های درآمدی شهر و روستا را از دیگر برنامه های این گروه عنوان کرد.

بهرامی، بررسی جایگاه GS1 در ساماندهی نظام توزیع کالا و رصد و پایش سهم مخارج خانوارها در برابر تغییرات شاخص قیمت را از برنامه های آتی گروه پژوهش های بازرگانی داخلی ذکر کرد.

وی تصریح کرد:  ارائه پیشنهادیه در زمینه موضوعات کلیدی نظیر بازنگری در نظام تنظیم‌گری بازرگانی داخلی و ارائه الگویی برای بهبود تنظیم‌گری اقتصادی از برنامه های در دست اقدام گروه بزرگانی داخلی است.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir