ابزارهاي سياست صنعتي

سياست‌هاي صنعتي نيز همچون تمامي سياست‌هاي اقتصادي با بهره‌گيري از ابزارهاي سياستي اجرايي مي‌شود. ابزارهای مورد استفاده در اجرای سیاست صنعتی در دامنة حمایت­های مستقیم و غیرمستقیم به شرکت­ها و صنایع خاص برای مثال کمک­های مالی؛ یارانه­ها؛ وام­ها و اعتبارات مالیاتی تا حمایت از موسسات دانش­بنیان، زیرساخت­ها و مهارت­ها قرار دارد. ویژگی­های ابزارهای مورد استفاده در سیاست صنعتی بسیار متفاوت است: از ویژگی­های بسیار محدود ـ تنها شامل یارانه­های اعطا شده به شرکت­ها و صنایع خاص ـ تا بسیار گسترده ـ از جمله تمامی طرح­های دولت برای بهبود فضای کسب­وکار. تلاش­های متعددی در خصوص طبقه­بندی ابزارهای سیاست صنعتی انجام شده است. به­عنوان مثال، نائودی[1] با مروری کلی بر ابزارهای مختلف میان مشوق­ها و علائم اقتصادی، حمایت از صنایع منتخب، سازوکارهای انتخاب، بهبود بهره­وری و مواردی از این قبیل تمایز قائل شده است (جدول 1).

 

جدول 1. دامنة شمول و ابزارهاي سياست صنعتي

دامنة شمول

ابزارها

مشوق‌ها و علائم اقتصادي

حقوق مالكيت معنوي؛ تنظيم‌هاي قيمتي؛ سياست‌هاي ارزي؛ سياست‌هاي پولي (نرخ بهره)؛ سياست‌‌هاي مالي ضدادواري؛ تخفيف‌هاي مالياتي.

نوآوري‌هاي علمي و مبتني بر فناوري

سياست‌هاي علمي؛ پروژه‌هاي با فناوري پيشرفته؛ تأمين مالي تحقيقات دانشگاهي؛ ايجاد مراكز تحقيقاتي؛ اعطاي يارانه به فعاليت‌هاي تحقيق و توسعه / يا اعتبارات مالياتي.

يادگيري و بهبود ظرفيت‌هاي فناوري

سياست‌هاي مرتبط با آموزش؛ انجام فعاليت‌هاي آينده‌پژوهي به‌منظور تعيين اولويت‌هاي تحقيقاتي ملي؛ اعطاي يارانه و / يا تخفيف مالياتي بابت آموزش نيروي كار؛ تقويت مهارت‌ها؛ انجام همكاري‌هاي بين‌المللي در زمينه آموزش و تحقيق؛ ارائه مشوق‌هاي لازم جهت انجام سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي.

حمايت از صنايع منتخب

وضع تعرفه و / يا سهميه‌هاي وارداتي؛ اعطاي يارانه‌ها / اعتبارات / حمايت­های صادراتی؛ تأسيس مناطق ويژة اقتصادي؛ خصوصي‌سازي؛ تأمين مالي مستقيم؛ ایجاد تسهیلات عمومی همچون برق؛ فراهم کردن ضمانت­های عمومی؛ سياست خريد دولتي مستقيم.

سازوكارهاي انتخاب

تنظيم مقررات ورود و خروج براي شركت‌ها؛ قطع حمايت‌هاي مربوط به شركت‌هاي با عملكرد نامناسب؛ معرفي سياست‌هاي ضدتراست و رقابتي؛ حمايت از شركت‌هاي آموزشي ملي؛ دسترسي ترجيحي به منابع مالي؛ تأمين مالي توسعه در بلندمدت.

توزيع اطلاعات

سازوكارهاي اقدام جمعي؛ ارتقاي استانداردها؛ بهره‌گيري از انجمن‌هاي مشاوره‌اي؛ استفاده از اتاق‌هاي كسب‌وكار؛ تشويق شركت‌ها جهت همكاري با يكديگر (پيونددهي شركت‌ها)؛ بازاريابي صنايع صادراتي؛ انتشار تجارب موفق.

بهبود بهره‌وري شركت‌ها و كارآفرينان

ارائه آموزش‌هاي لازم در سطح مديريت؛ پايش موسسات كوچك و متوسط و حمايت از آنها؛ توجه به زيرساخت‌ها، تأمين مالي و مباحث مديريتي با هدف شكل‌گيري خوشه‌ها؛ تشويق مشاركت‌هاي عمومي ـ خصوصي؛ بازاريابي مكان؛ ارتقاي زيرساخت‌‌هاي اقتصادي؛ ايجاد صندوق‌هاي سرماية خطرپذير.

 

      Source: Naude, 2010

 

[1]. Naudé, 2010.

.این حوزه­ها می­تواند در سطوح مختلف دولت اجرا شود. می­توان ارتباطی میان ورودی­ها و خروجی­های سیاست صنعتی قائل شد که ماحصل آن دستیابی به بهره­وری بالاتر و رشد پایدار زیست­محیطی صنایع کارخانه­ای باشد. این ارتباط در نمودار 1 ترسیم شده است

 

نمودار 1. ارتباط میان ورودی­ها، خروجی­ها و سطوح هماهنگی در حوزه­های مختلف سیاست صنعتی

طبق نمودار، حفظ مشوق­ها و علائم ارتباط بیشتری با سطوح کلان اقتصادی و بین­المللی دارد و در درجة اول برعهدة دولت ملی با همکاری بازیگران نقش­های بین­المللی است. این نوع از ابزارها تمایل به تبعیض کمتری در سطح شرکت دارند یعنی بیشتر علمکردی یا افقی هستند و به­عنوان ابزارهای مبتنی بر بازار توصیف
می­شوند. سیاست­های صنعتی اصلی در سطح وزارتخانه­ای به کار گرفته می­شوند. بنابراین، ایجاد هماهنگی میان حوزه­های یادگیری و بهبود ظرفیت­های فناورانه مستلزم هماهنگی میان وزارتخانه­های ملی و محلی در یک کشور می­باشد. حمایت از صنایع منتخب بیشتر در سطح خرد اقتصادی جهت­گیری شده­اند و اغلب درصدد ایجاد هماهنگی محلی خاص می­باشند. به­طور کلی در این نمودار با حرکت از ستون چپ به راست، ابزارهای سیاست صنعتی بیشتر از ابزارهای مبتنی بر بازار به­سمت ابزارهای تشویقی­تر تغییر می­کند.

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir