نشست توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی در کشور:بایدها و سیاست ها برگزار شد.

نشست "توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی در کشور: بایدها و سیاست ها" صبح امروز با حضور دکتر حمیدرضا طهوری، مشاور امور فناوری وزارت کشور، مهندس حسن کریمی سنجری، مدیر پروژه خودرو برقی وزارت صنعت، معدن و تجارت، دکتر مجید جلیلی مدیر گروه پژوهش های فناوری و دیگر مدیران و پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی در موسسه برگزار شد.

فایل ارائه شده در نشست: 

/Content/upload/0TF2Q-1. 402.07.15 اقتصاد خودروهاي برقي گزارش نخست.pdf

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir