نشست تخصصی « توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی با عنوان «گلوگاه های فنی و ساختاری»: چهارشنبه 8 آذر

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir