فراخوان طرحهای پژوهشی

 به اطلاع می‌رساند موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی برخی عناوین پژوهشی سال ۱۴۰۲ خود در حوزه معدن بشرح زیر را اعلام نموده است:

 1. تدوین برنامه آموزش ستاد بخش معدن و صنایع معدنی وزارتخانه و سازمان‌های استانی
 2. بررسی عناصر نادر خاکی و عناصر باارزش در باطله های معدنی، سدهای باطله و پسماندهای معدنی و استحصال آنها
 3. شیوه­های نظارت بر عملیات طرحهای اکتشافی، و بهره­برداری و تدوین بسته سیاستی
 4. مطالعه فنی، اقتصادی و تجاری عناصر و محصولات حیاتی و راهبردی معدن و صنایع معدنی و حمایت از تدوین طرح امکانسنجی راه‌اندازی واحدهای منتخب
 5. بررسی وضعیت مصرف و تامین انرژی در صنایع معدنی ایران و ارایه راهکارهای عملیاتی و سیاستی
 6. مطالعه بازارهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی کشور
 7. - تدوین ضوابط و پیش‌شرط‌های محدودکننده در صدور مجوز صنایع معدنی مبتنی بر توسعه متوازن زنجیره ارزش در صنایع معدنی و ارائه بسته سیاستی-تقنینی
 8. احصاء روشهای نوین نظارت بر عملیات معدنکاری
 9. بررسی فناوریهای نوین در هوشمندسازی معادن و تدوین سند ملی هوشمندسازی معادن
 10. عارضه‌یابی سیاستی فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی و ارائه بسته سیاستی نوسازی ناوگان معدنی مبتنی بر روند تولید و تجارت در بازار جهانی ماشین‌آلات
 11. تدوین سند جامع انرژی صنایع معدنی مبتنی بر بررسی فنی و اقتصادی راه‌اندازی نیروگاههای مورد نیاز صنایع و روشهای تأمین گاز
 12. انجام مطالعات مربوط به برنامه‌های جهانی در کاهش تولید کربن
 13. طرح جامع پسماندهای معدنی، تبیین وضعیت فعلی پسماندها، تدوین راهکارهای مدیریتی و تولید ارزش افزوده از پسماندها
 14. تحلیل اطلاعات معادن و صنایع معدنی

 

لطفاً پروپوزالهای خود را تهیه و به معاونت پژوهشی موسسه ارسال نمایند.

 1. تدوین برنامه آموزش ستاد بخش معدن و صنایع معدنی وزارتخانه و سازمان‌های استانی
 2. بررسی عناصر نادر خاکی و عناصر باارزش در باطله های معدنی، سدهای باطله و پسماندهای معدنی و استحصال آنها
 3. شیوه­های نظارت بر عملیات طرحهای اکتشافی، و بهره­برداری و تدوین بسته سیاستی
 4. مطالعه فنی، اقتصادی و تجاری عناصر و محصولات حیاتی و راهبردی معدن و صنایع معدنی و حمایت از تدوین طرح امکانسنجی راه‌اندازی واحدهای منتخب
 5. بررسی وضعیت مصرف و تامین انرژی در صنایع معدنی ایران و ارایه راهکارهای عملیاتی و سیاستی
 6. مطالعه بازارهای صادراتی بخش معدن و صنایع معدنی کشور
 7. - تدوین ضوابط و پیش‌شرط‌های محدودکننده در صدور مجوز صنایع معدنی مبتنی بر توسعه متوازن زنجیره ارزش در صنایع معدنی و ارائه بسته سیاستی-تقنینی
 8. احصاء روشهای نوین نظارت بر عملیات معدنکاری
 9. بررسی فناوریهای نوین در هوشمندسازی معادن و تدوین سند ملی هوشمندسازی معادن
 10. عارضه‌یابی سیاستی فرسودگی ناوگان ماشین‌آلات معدنی و ارائه بسته سیاستی نوسازی ناوگان معدنی مبتنی بر روند تولید و تجارت در بازار جهانی ماشین‌آلات
 11. تدوین سند جامع انرژی صنایع معدنی مبتنی بر بررسی فنی و اقتصادی راه‌اندازی نیروگاههای مورد نیاز صنایع و روشهای تأمین گاز
 12. انجام مطالعات مربوط به برنامه‌های جهانی در کاهش تولید کربن
 13. طرح جامع پسماندهای معدنی، تبیین وضعیت فعلی پسماندها، تدوین راهکارهای مدیریتی و تولید ارزش افزوده از پسماندها
 14. تحلیل اطلاعات معادن و صنایع معدنی

 

لطفاً پروپوزالهای خود را تهیه و به معاونت پژوهشی موسسه ارسال نمایند.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir