نشست تخصصی « توسعه حمل و نقل خودروهای عمومی برقی» با عنوان «چالش های توسعه خودروهای برقی در بخش انرژی»: سه شنبه 12 دی

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir