برگزاری مراسم تودیع و معارفه فرمانده مرکز مقاومت بسیج وزارت صنعت معدن و تجارت

در این مراسم آقای سید ابراهیم حسینی بعنوان فرمانده جدید مرکز مقاومت بسیج وزارت صمت معرفی و از زحمات دکتر بیرانوند تقدیر بعمل آمد. 

شایان ذکر است آقای سید ابراهیم حسینی پیش از این عهده دار فرماندهی حوزه مقاومت بسیج تجارت وزارت صمت و فرماندهی مرکز مقاومت بسیج سازمان توسعه تجارت ایران و شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی بوده است. 

همچنین در کارنامه و سوابق مدیریتی ایشان مواردی نظیر : مشاور رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران - ریاست سازمان صنعت، معدن و تجارت استان خراسان شمالی - معاونت دفتر مقررات صادرات و واردات - سرپرست دفتر رایزنی بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در کشور افغانستان - معاونت سازمان صنعت معدن و تجارت خراسان شمالی و مدیر اجرایی شرکت سهامی نمایشگاه بین المللی جمهوری اسلامی ایران دیده می شود.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir