نشست تامين مالي زنجيره اي در بنگاه هاي كوچك و متوسط در موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی برگزار شد

فایل ارائه شده در نشست: /Content/upload/JRVSJ-SCF_1402_Azarmand_Esfand.pdf

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir