سخنراني علمي "چرا چين به کارخانه جهان تبديل شده است؟" برگزار شد.

نماينده يونيدو (سازمان توسعه صنعتي ملل متحد) در ايران با اشاره به اينكه سيستم اقتصادي چين برپايه جذب سرمايه خارجي براي رشد توليد و صادرات است، گفت: اين كشور به متخصص توليد تبديل شده و از دهه 80 به اين طرف شروع به جذب سرمايه‌گذاري خارجي كرده است. بطوريكه اين كشور توانست در سال 2000 ميلادي آمريكا را در جذب سرمايه‌گذاري خارجي پشت سر بگذارد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، الساندرو آماديو در سخنراني علمي با عنوان " چرا چين به کارخانه جهان تبديل شده است؟" كه با حضور رييس، مديران، اعضاي هيات علمي و پژوهشگران موسسه و علاقمندان از ساير نهادها، سازمانها و واحدهاي دولتي و خصوصي برگزار شد، افزود: نيروي کار ارزان و ماهر، زيرساخت مناسب توليد، اتخاذ سياست آزادسازي اقتصادي، ثبات سياسي و اقتصادي و بازار بزرگ چين از مهمترين عوامل جذب سرمايه‌‌گذاري خارجي در چين  به شمار مي‌رود.
وي اظهار كرد: امروزه بخش عمده‌اي از كالاها و خدمات در سرتاسر جهان ساخت كشور چين است، لذا شايد اين طور به ذهن برسد که دليل اصلي مزيت توليد در اين كشور، نيروي کار ارزان است. اما اين بخشي از واقعيت است چراكه در چين همه چيز ساخت اين كشور است اما هيچکدام براي چين نيست و در واقع کشورهاي ديگر برندهاي خود را در چين توليد مي‌کنند. 
آماديو با بيان اينكه ميزان دستمزدها طي يک دهه گذشته در چين 10 برابر شده است گفت: صنايع با دستمزد پايين در حال خارج شدن از اين کشور هستند ولي با اين حال هنوز توليد صرفه اقتصادي دارد به طوريکه موبايل سامسونگ برند کره جنوبي است اما 85 درصد قطعات آن،  بدليل صرفه اقتصادي، در شنجن چين توليد مي‌شود.
وي تصريح كرد: چين با مديريت صحيح زنجيره ارزش را توسعه داد تا کارايي كه ناشي از برنامه‌ريزي دقيق در سطوح بالا و اجراي قوي در سطوح پايين است را بالا ببرد. اين امر در کشورهايي مانند ايران و ايتاليا هرگز اتفاق نمي‌افتد چراكه در سطوح مختلف مديريت و اجراي تصميمات اما و اگر مي‌آوريم  به سختي و با تعلل اجرا مي‌کنيم در حاليكه در چين تصميمات در سطوح مختلف بدون چون و چرا پذيرفته شده و برنامه‌ها بطور دقيق اجرا مي‌شوند.
نماينده يونيدو در ايران ادامه داد: چيني‌ها در مورد مشکلات اقتصادي خود اطلاعات لازم و ارزيابي دقيقي از مسايل دارند و هر اقدامي را براساس هزينه و فايده آن انجام مي‌دهند. 
وي با بيان اينكه چيني‌ها به ايران و كشورهاي ديگر فناوري ارايه نمي‌دهند افزود: كشورهاي ديگر بايد ماليات بر واردات را کاهش دهند تا چيني‌‌ها بتوانند در داخل کشورشان سرمايه‌گذاري کنند.
آماديو در بخش ديگري از سخنان خود با اشاره به سيستم سياسي چين گفت: سيستم سياسي اين كشور به گونه‌اي است که از جمعيت 3/1 ميليارد نفري حدود 80 ميليون نفر عضو حزب کمونيست هستند (5 درصد جمعيت چين) كه اين حزب  نظام سياسي و تصميم گيري چين را اداره مي‌کند.
وي بالاترين رکن قدرت سياسي در چين را کنگره ملي خلق ذكر كرد و افزود: سيستم سياسي چين هرمي شکل است بطوريكه 5 درصد افراد شاخص جامعه در راس قدرت هستند و كشور را اداره مي‌کنند. بدين ترتيب دولت در اين كشور باهوش و آينده نگر عمل مي‌كند و به اهداف کوتاه مدت تن نمي‌دهند.
نماينده يونيدو در ايران با اشاره به اينكه نفوذ مردم و گروه‌هاي خارجي در صحنه‌هاي اقتصادي چين در دوران آزادسازي نسبي در حال تقويت شدن است اظهار كرد: بر اساس نظام اقتصادي دستوري هر شرکت دولتي موظف است کميته حزب در داخل شرکت ايجاد کند. اقتصاد بازار آزاد در چين به اينگونه است که نهادهاي اقتصادي در حوزه‌هايي که حزب کمونيست دخالت محدودي دارد و يا اصلاً ورود پيدا نمي‌کند فعاليت خواهند داشت.
آماديو آلودگي آب و هوا را از جمله موارد ناپايداري رشد اقتصادي چين عنوان كرد و گفت: 90 درصد آب چين آلوده است. لذا اين كشور در حال خارج کردن صنايع آلاينده به کشورهاي ديگر و حفظ صنايع با ارزش افزوده بالاست. 
وي با بيان اينكه حاشيه سود در صنعت چين بسيار کم است ولي به دليل تيراژ بالا سودآور است، اظهار كرد: مخابرات و بانک در اين كشور در اختيار دولت است و خارجي ها کمتر در اين بخش حضور دارند.

 

 

 

 

 

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir