برگزاری دومین نشست برنامه بازنشر دانش (ksp) در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو)

برنامه بازنشر دانش (ksp) هر سال توسط وزارت استراتژی و تامین مالی کره جنوبی در قبال تعهد دولت کره جنوبی به سازمان ملل متحد در خصوص بازنشر تجربه توسعه اقتصادی و صنعتی آن کشور به سایر کشورهای در حال توسعه صورت می گیرد، در این راستا موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی موفق شد به عنوان نخستین نهاد ایرانی برای سال میلادی 2018-2017 برای این برنامه پذیرفته شود.

فرآیند کار در انجام این پروژه بدین صورت بوده است که پژوهشگران ایرانی و کره‌ای در قالب یک تیم مشترک و با استفاده از منابع تخصیص یافته توسط طرف کره‌ای به مدت 9 ماه به بررسی موضوعات  رقابت‌پذیری در سه سطح کل اقتصاد، صنایع پایین‌دست پتروشیمی و صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی پرداخته و در نهایت پیشنهادهای سیاستی خود را برای افزایش رقابت‌پذیری ارائه نمودند. مطابق روال مرسوم برنامه بازنشر دانش(ksp)  خروجی نهایی آن در حضور مدیران عالی کشور همکار ارائه می‌شود.
براین اساس اولین نشست آن در موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در موسسه برگزار و دومین نشست در سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(ایدرو) با حضور طرف کره‌ای،  روسا و مدیران موسسه و ایدرو برگزار شد.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir