مدير يکپارچه‌سازي سياست‌ها موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني منصوب شد

دكتر محمدرضا رضوي رييس موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني طي حكمي احمد تشكيني را به عنوان مدير يكپارچه سازي سياست هاي موسسه منصوب كرد.
به گزارش روابط عمومي موسسه مطالعات و پژوهش هاي بازرگاني، متن حكم دكتر محمدرضا رضوي براي احمد تشكيني، مدير يكپارچه سازي سياست هاي موسسه بدين شرح است: در راستاي ابلاغ ساختار سازماني جديد موسسه و بنا به پيشنهاد معاون محترم پژوهشي و با عنايت به سوابق علمي و تجربيات ارزشمند جنابعالي، به موجب اين حكم به عنوان « مدير يکپارچه‌سازي سياست‌ها » موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني منصوب مي‌شويد.
انتظار مي‌رود در چارچوب قوانين و مقررات و وظايف ابلاغي نسبت به موارد ذيل با اولويت اقدام نماييد.

  • طراحي چارچوب تدوين توصيه‌هاي سياستي اثربخش براي واحدهاي پژوهشي
  • کمک به تکميل و ارتقاء توصيه‌هاي سياستي ارائه‌شده از سوي واحدهاي پژوهشي با رويکرد کاربردي و اجرائي نمودن آنها
  •  شناسايي و پايش مسائل و مشکلات کاربردي و واقعي بخش و وزارت و تبديل آن به محورهاي تحقيقاتي بين‌گروهي
  • هم‌انديشي و برگزاري جلسات و کارگروه‌هاي مشترک با نمايندگان دستگاههاي اجرايي، خبرگان دانشگاهي و اجرايي و تشکل‌هاي مردم‌نهاد به منظور شناسايي مسائل و مشکلات و افزايش قابليت‌هاي اجرايي و عملياتي توصيه‌هاي سياستي تدوين‌شده
  • ايجاد هماهنگي ميان واحدهاي پژوهشي جهت يکپارچه‌سازي توصيه‌هاي سياستي بين‌رشته‌اي

اميد است بر پايه اصول قانون‌مداري، اعتدال‌گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد و با اتكال به الطاف الهي و در سايه توجهات حضرت ولي‌عصر (عج) در انجام امور محوله موفق و مؤيد باشيد.
توفيق روزافزون جنابعالي را در انجام وظايف محوله از ايزد منان مسئلت مي‌نمايم.

محصولات پژوهشی
ارتباط با ما

 آدرس: تهران، خيابان كارگر شمالی، روبروی پارك لاله، ساختمان ١٢۰٤
 تلفن: ٦٦٤٢٢٣٧٨-٨۰
 دورنگار: ٦٦٩٢٩٦٣٤
 پست الكترونيک: info@itsr.ir